Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η μακροχρόνια πείρα μας σε συνδυασμό με την αφοσίωση και δέσμευση μας στην ικανοποίηση του πελάτη μας, μέσω των αξιόπιστων υπηρεσιών μας στους τομείς των γερανών και μεταφορών εδραζομενη στις εταιρικές μας άξιες της Ακεραιότητας και Εντιμότητας – Ειλικρίνειας, μας επιτρέπουν την βέλτιστη περαίωση του αναλαμβανόμενου έργου.

Αφοσίωση και δέσμευση

Το πνεύμα και η πολιτική της Εταιρίας μας, γεμάτο σεβασμό και αφοσίωση στο έργο του πελάτη μας, είναι αυτό που ενώνει το προσωπικό μας, την διεύθυνση- διαχείριση μας με τους πελάτες μας, μας ενώνει με έναν ισχυρό δεσμό.

Ακεραιότητα και εντιμότητα

Το προσωπικό μας αντικατοπτρίζει της εταιρικές άξιες, στις καθημερινές ενέργειες του, που είναι ειλικρινείς, αξιόπιστες σε κάθε προσέγγιση και αλληλεπίδραση με άλλους συναδέλφους, με τους ίδιους τους πελάτες ή τους εκπροσώπους τους μέσα στο οικείο εργασιακό περιβάλλον που έχουν αναδεχθεί ως υπέρτατες άξιες της Εταιρείας μας η Ακεραιότητα και η Εντιμότητα.

Αποστολή

Το πρότυπα μας είναι υψηλά και οδηγούν στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, που έχουν ως ακρογωνιαίους λίθους την διαφάνεια, την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας, σε προσιτό και φιλικό οικονομικό περιβάλλον. Με τον πελάτη μας έχουμε ταυτόσημους στόχους και αμοιβαιότητα σκοπών, τους οποίους υπηρετούμε πιστά προς αμοιβαίο οικονομικό όφελος μέσω των αυθεντικών αντικειμενικών αξιών που ενστερνίζονται οι εργαζόμενοι μας.
Αποστολή μας παραμένει πάντα η ικανοποίηση των αναγκών σας κατά τον καλύτερο τρόπο και εγκαίρως, ως αποτέλεσμα ενός άριστου συνδυασμού. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει επίσης και την περάτωση αντιμετώπισης έκτατης ανάγκης, η όποια αντιμετωπίζεται πάντα από έμπειρη ομάδα εκπαιδευμένου προσωπικού μας που διατηρείται και παραμένει ως εφεδρεία μας στην βάση, εφοδιασμένη με τα διατηρούμενα μηχανικά και άλλα μέσα επέμβασης ώστε να επιτυχαίνεται πάντοτε η ομαλή εκτέλεση των απόστολων σας.

MARNELAKIS bros S.A.
152 Κ.Καραμανλή
Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2821 0 94200
Φαξ: +30 2821 0 94201
Κιν.: +30 6944390700 - 701
eMail: info@marnelakis.com

service
service

 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ή ανάγκη σας, ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός μας και η έμπειρη ομάδα μας, σας διασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Πάντα κοντά σας, κάθε στιγμή.

Ζητήστε γερανό
© 2016 Marnelakis Cranes. SEO & Web Developement by Enter Web