Είναι διαρκής και διαχρονική πολιτική της ΑΦΟΙ MARNELAKIS ΑΕ η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι μας, οι πελάτες άλλα και όσοι μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον από οποιαδήποτε πιθανή βλάβη.

Κατά συνέπεια, λαμβάνονται στοιχειοθετημένα μέτρα και γίνετε κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού μας για την πρόληψη των ατυχημάτων και κινδύνων για την υγεία όσων σχετίζονται με την εργασία.
Το προσωπικό εργάζεται με ασφάλεια αναφέροντας όταν χρειάζεται τους έκθεσης – ζημιάς από μη-συμμορφούμενα αντικείμενα.

Η εταιρική πολιτική της ΑΦΟΙ MARNELAKIS Α.Ε είναι να ανταποκριθεί άριστα στις ανάγκες του πελάτη. Για να επιτραπεί η εξέλιξη ενός σχεδίου, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις με συνεχή προσαρμογή και βελτίωση των διαδικασιών αλλά και αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

OUR SAFETY STANDARDS

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Επιχειρούμε από το 1949 και ασχολούμαστε με όλα τα είδη που αφορούν την ανύψωση και τη μεταφορά βαρέων αντικειμένων. Η Εταιρεια μας με τον εξοπλισμό της και την εξειδικευμένη πολύχρονη εμπειρία του προσωπικού της σας εγγυάται την ασφάλεια, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία σε μια μεγάλη ποικιλία έργων, προσφέροντας σας λύσεις πρακτικές και οικονομικές σε ανάλογα προβλήματα σας.

ΕΥΘΥΝΗ

Από τη θέση μας εντός της Εταιρείας, συμβάλλουμε στην αειφορία μαζί με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας. Είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε τις προκλήσεις του εκάστοτε έργου, πράττοντας πάντα με υπευθυνότητα. Η επιθυμία μας είναι να φέρουμε εις πέρας το επιθυμητό αποτέλεσμα βάζοντας πάντα σε προτεραιότητα το περιβάλλον και τους ανθρώπους αποκλείοντας τρόπους που μπορεί να τους βλάψει . Για εμάς, δεν είναι μόνο η αποδοχή της πρόκλησης, αλλά και η παράδοση του τελικού αποτελέσματος με ασφάλεια.

ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Κάνουμε την ασφάλεια κορυφαία προτεραιότητα, πάντα και με κάθε τρόπο, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας, οι πελάτες και οι εργαζόμενοι μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους ασφαλείς. Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες και τους εργαζομένους μας δίκαια, με σαφείς εξηγήσεις και σεβασμό.

© 2016 Marnelakis Cranes. SEO & Web Developement by Enter Web