Ειδικές Μεταφορές

Διακινούμε φορτία, αντικείμενα και ότι επιθυμείτε από την αρχική τους θέση μέχρι το τελικό σημείο που θα μας υποδειχθεί. Για την μεταφορά ογκωδών και βαρέων φορτίων προηγούνται μελέτες για την φορτοεκφόρτωση και την οδική μεταφορά οδηγώντας στα συμπεράσματα επιλογής των κατάλληλων και ικανών μέσων για την συγκεκριμένη αποστολή.

Η εταιρεία μας φροντίζει για την έκδοση των απαραίτητων αδειών καθώς και όλων των απαιτούμενων γραφειοκρατικών ενεργειών που αφορούν την φορτοεκφόρτωση και την οδική μεταφορά των στοιχείων που χρειάζεται ο πελάτης ώστε όλα να γίνουν εύκολα, με ασφάλεια και ταχύτητα.

service
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
Κατασκευαστικό εξοπλισμό
Γεωργικά μηχανήματα
Ανεμογεννήτριες
Ηλεκτρογεννήτριες
Στρατιωτικό εξοπλισμό
Εξοπλισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Αεροδιαστημικό εξοπλισμό
Σκάφη
Δεξαμενές και σιλό
Βαρέα φορτηγά

 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ή ανάγκη σας, ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός μας και η έμπειρη ομάδα μας, σας διασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Πάντα κοντά σας, κάθε στιγμή.

Ζητήστε γερανό
© 2016 Marnelakis Cranes. SEO & Web Developement by Enter Web